Kappel sogn, Maribo amt
------ Mogens Christian Poulsen
Kettrup kirke
------ Else Poulsdatter *
------ Christen Poulsen
------ Poul Poulsen
------ Frandts Poulsen
------ Kirsten Poulsdatter
------ Peder Poulsen
------ Maren Larsdatter
------ Maren Poulsdatter
------ Mette Nielsdatter
------ Inger Nielsdatter
------ Maren Nielsdatter
------ Kirsten Nielsdatter
------ Else Frandsdatter
------ Poul Poulsen Krag
------ Else Mortensdatter
------ Christen Pedersen
------ Poul Pedersen
------ Dorethe Pedersdatter
------ Lauritz Pedersen
------ Dorthe Pedersdatter
------ Karen Pedersdatter
------ Peder Pedersen
------ Niels Christensen (måske fejl)
------ Karen Christensdatter (måske fejl)
------ Giertrud Christensdatter (måske fejl)
------ Anne Poulsdatter Krag
------ Poul Pedersen
------ Else Pedersdatter
------ Mette Mortensdatter
------ Sone Pedersen
------ Frans Mortensen
------ Anne Mortensdatter
------ Maren Mortensdatter
------ Maren Pedersdatter
------ Peder Christensen Krag
------ Kirsten Pedersdatter Krag
------ Laurs Poulsen Krag
------ Bendt Poulsen Krag
------ Kirsten Pedersdatter
------ Jeppe Nielsen
------ Poul Mortensen
------ Lars Pedersen
------ Karen Nielsdatter
------ Anna Pedersdatter
------ Christen Nielsen
------ Karen Christensdatter
------ Maren Christensdatter
------ Karen Christensdatter
------ Maren Andersdatter
------ Jens Jensen
------ Maren Jensdatter
------ Niels Jensen
------ Niels Jensen
------ Jens Christensen Krag
------ Berthel Christensen Krag
------ Jørgen Christensen Krag
------ Bertel Pedresen Krag
------ Jeppe Pedersen
------ Anders Pedersen Krag
Kettrup kirkegård
------ Poul Pedersen *
------ Else Poulsdatter *
------ Peder Poulsen
------ Povel Poulsen
------ Maren Poulsdatter
------ Poul Poulsen
------ Kirsten Poulsdatter
------ Peder Poulsen
------ Anne Larsdatter
------ Gertrud Bentzdatter
------ Dorethe Pedersdatter
------ Poul Pedersen
------ Peder Christensen Krag
------ Bendt Poulsen Krag
------ Maren Hansdatter
------ Kirsten Pedersdatter
------ Anne Laursdatter
------ Lars Pedersen
------ Johanne Jespersdatter *
------ Morten Christensen Møller *
------ Mette Olesdatter
------ Maren Olesdatter
------ Niels Christensen Myrup
------ Søren Christensen Bisgaard
------ Christen Sørensen
------ Ingeborg Sørensdatter
------ Kirsten Andersdatter
------ Christen Nielsen
------ Maren Chrisensdatter
------ Jens Christensen Krag
------ Jørgen Christensen Krag
------ Jeppe Christensen Krag
------ Iver Christensen Møller
------ Søren Froe
Kettrup sogn, Huusbye, Vester Han herred
------ Maren Larsdatter
Kettrup sogn, Kettrup By, Vester Han herred
------ Mette Olesdatter
Kettrup sogn, Kettrup, Vester Han herred
------ Christen Poulsen
------ Poul Poulsen
------ Mette Nielsdatter
------ Inger Nielsdatter
------ Niels Christensen (måske fejl)
------ Karen Christensdatter (måske fejl)
------ Giertrud Christensdatter (måske fejl)
------ Kirsten Pedersdatter
------ Lars Pedersen
Kettrup sogn, Trustrup, Vester Han herred
------ Else Frandsdatter
------ Christen Pedersen
------ Poul Pedersen
------ Dorethe Pedersdatter
------ Lauritz Pedersen
------ Dorthe Pedersdatter
------ Karen Pedersdatter
------ Peder Pedersen
------ Poul Pedersen
------ Else Pedersdatter
------ Maren Pedersdatter
Kettrup sogn, Vejrmøllen - på marken, Vester Han herred
------ Iver Christensen Møller
Kettrup sogn, Vejrmøllen, Vester Han herred
------ Else Poulsdatter *
------ Frandts Poulsen
------ Kirsten Poulsdatter
------ Peder Poulsen
------ Maren Poulsdatter
Kettrup sogn, Vester Kjeldgård, Vester Han herred
------ Søren Christensen Bisgaard
------ Christen Sørensen
------ Ingeborg Sørensdatter
Kettrup sogn, Øslev, Vester Han herred
------ Frans Mortensen
------ Anne Mortensdatter
------ Poul Mortensen
Kettrup sogn, Øster Kjeldgaard, Vester Han herred
------ Christen Nielsen
Kettrup sogn, Aagårds Vandmølle, Vester Han herred
------ Johanne Jespersdatter *
Kettrup sogn, Aagårds Vejrmølle, Vester Han herred
------ Kirsten Poulsdatter
Kjølbygaard, Hundstrup sogn, Thisted amt
------ Jesper Hopp
Klim kirke
------ Christen Poulsen *
------ Povel Larsen *
------ Christen Poulsen
------ Lars Christian Poulsen
------ Kjersten Poulsdatter
------ Peder Andreas Poulsen
------ Ane Katrine Petrea Poulsdatter
------ Maren Larsdatter
------ Kirsten Larsdatter
------ Anders Nielsen Kiib
------ Anders Jensen Olsen Griishave
------ Else Jacobsdatter
------ Anna Nielsdatter Kæmpe
------ Jacob Madsen
------ Anne Madsdatter
------ Kirsten Madsen
------ Anne Nielsdatter
------ Niels Laursen
Klim kirkegård, Vester Han, Thisted amt
------ Zidsel Maria Christensdatter *
------ Povel Larsen *
------ Lars Gregersen *
------ Kirsten Andersdatter *
------ Maren Larsdatter
------ Gregers Larsen
------ Anders Larsen Væver
------ Anne Elsabeth Christensdatter
------ David Eberhard Christensen
------ Anders Nielsen Kiib
------ Mette Marie Jensdatter
------ Jacob Jensen Bruse
------ Anne Christensdatter
------ Mette Jacobsdatter Bruse
------ Else Jacobsdatter
------ Jens Andersen Bruse
------ Lars Nielsen
------ Maren Pedersdatter Kiib
------ Else Sørensdatter
------ Kirsten Andersdatter Winther
------ Christen Johansen Høeg
Klim sogn, Grishauge, Vester Han herred
------ Lars Jensen Grishauge
Klim sogn, Klim by, Vester Han herred
------ Kirsten Andersdatter *
------ Gregers Larsen
------ David Eberhard Christensen
Klim sogn, Klim Strand, Vester Han herred
------ Christen Poulsen *
------ Zidsel Maria Christensdatter *
------ Povel Larsen *
------ Christen Poulsen
------ Lars Christian Poulsen
------ Kjersten Poulsdatter
------ Peder Poulsen
------ Ane Katrine Poulsdatter
------ Peder Andreas Poulsen
------ Ane Katrine Petrea Poulsdatter
------ Lars Gregersen *
------ Maren Larsdatter
------ Kirsten Larsdatter
------ Anders Larsen Væver
Klim sogn, Thomasminde, Vester Han herred
------ Maren Larsdatter
Klim sogn, Tjenlav Mølle
------ Kirsten Andersdatter Winther
Klim Sogn, Vester Han herred
------ Niels Andersen Kiempe
------ Margrethe Andersdatter Kæmpe
------ Kirsten Andersdatter Winther
Klim sogn, Vester Han Herred, Thisted amt
------ Søren Christensen
Kollerup kirkegård
------ Kirsten Christensdatter Cronborg
------ Inger Knudsdatter
------ Niels Christensen
------ Christen Poulsen *
------ Maren Jensdatter *
------ Kirsten Berthelsdatter *
------ Niels Jensen Lunde
------ Kirsten Jørgensdatter
------ Edel Madsdatter
------ Maren Jensdatter
------ Anders Jensen Lunde
------ Gravers Sørensen
------ Maren Graversdatter
------ Søren Christensen
------ Jep Andersen
------ Anne Ibsdatter
------ Johan Jensdatter Griis
------ Ole Christensen
------ Maren Sørensdatter
------ Ellen Christensdatter
------ Gregers Erichsen Kræmmer
------ Jesper Christensen
------ Inger Pedersdatter
------ Christen Sørensen
Kollerup sogn, Aldrup, Vester Han herred
------ Maren Jensdatter
------ Gravers Sørensen
------ Karen Graversdatter
------ Maren Graversatter
------ Søren Graversen
------ Margret Graversdatter
------ Johan Jensdatter Griis
------ Ole Christensen
------ Christen Sørensen
Kollerup sogn, Andrup, Vester Han herred
------ Thomas Pedersen
------ Maren Pedersdatter
------ Jesper Christensen
------ Inger Jespersdatter
------ Inger Jespersdatter
Kollerup sogn, Borup, Vester Han herred
------ Maren Jespersdatter
------ Jens Jespersen
------ Ole Jespersen
Kollerup sogn, Brøndum, Vester Han herred
------ Kirsten Berthelsdatter *
------ Jep Andersen
------ Anne Ibsdatter
Kollerup sogn, Drumshave, Vester Han herred
------ Niels Christensen
------ Ane Nielsdatter
------ Peder Nielsen
------ Christen Nielsen
------ Christen Nielsen
------ Niels Nielsen
------ Else Nielsdatter
------ Karen Nielsdatter
------ Dødfødt Nielsdatter
------ Else Christensdatter
------ Maren Christensdatter
------ Dorethe Christensdatter
------ Erich Christensen
------ Niels Christensen
------ Erich Erichsen
------ Dorethe Gregersdatter
------ Anne Erichsdatter
Kollerup sogn, Fjerritslev, Vester Han herred
------ Johanne Jespersdatter *
------ Jesper Christensen
------ Christen Christensen
------ Jesper Christensen
------ Karen Christensdatter
------ Maren Christensdatter
------ Jens Gregersen
------ Maren Gregersdatter
------ Laurits Gregersen
------ Kirsten Gregersdattter
------ Christen Gregersen
------ Karen Thomasdatter
------ Boel Thomasdatter
------ Christen Thomsen
------ Hans Thomsen
------ Maren Thomasdatter
------ Kirsten Christensdatter
Kollerup sogn, Graven, Vester Han herred
------ Niels Jeppesen
------ Kiersten Jepsdatter
------ Mette Olesdatter
------ Peter Olesen
------ Maren Olesdatter
------ Jeppe Olesen
------ Christen Olsen
------ Maren Sørensdatter
Kollerup sogn, Hingelbjerg, Vester Han herred
------ Kirsten Christensdatter Cronborg
------ Niels Jensen Lunde
------ Kirsten Jørgensdatter
------ Edel Nielsdatter
------ Edel Madsdatter
------ Karen Nielsen
------ Jørgen Nielsen
------ Jens Nielsen
------ Thomas Nielsen
------ Karen Nielsdatter Lunde
------ Anders Lunde Nielsen
Kollerup sogn, Nør Drumshave, Vester Han herred
------ Karen Poulsdatter *
------ Peder Poulsen
------ Ifver Poulsen
------ Povel Poulsen
------ Morten Poulsen
------ Søren Poulsen
Kollerup sogn, Sønder Kjær, Fjerritslev, Vester Han herred
------ Maren Christensdatter
Kollerup sogn, Vester Han herred, Thisted amt
------ Karen Poulsdatter *
------ Peder Poulsen
------ Ifver Poulsen
------ Povel Poulsen
------ Morten Poulsen
------ Søren Poulsen
------ Niels Jeppesen
------ Jeppe Nielsen
------ Niels Christensen
------ Ane Nielsdatter
------ Peder Nielsen
------ Christen Nielsen
------ Christen Nielsen
------ Else Nielsdatter
------ Karen Nielsdatter
------ Else Christensdatter
------ Maren Christensdatter
------ Dorethe Christensdatter
------ Erich Christensen
------ Niels Christensen
------ Anne Erichsdatter
------ Johanne Jespersdatter *
------ Karen Marie Bertelsdatter
------ Kiersten Jepsdatter
------ Mette Olesdatter
------ Peter Olesen
------ Jeppe Olesen
------ Christen Olsen
------ Jens Pedersen Kirk
------ Thomas Pedersen
------ Maren Pedersdatter
------ Michel Bertelsen
------ Edel Nielsdatter
------ Karen Nielsen
------ Jørgen Nielsen
------ Jens Nielsen
------ Thomas Nielsen
------ Karen Nielsdatter Lunde
------ Anders Lunde Nielsen
------ Karen Graversdatter
------ Maren Graversatter
------ Søren Graversen
------ Margret Graversdatter
------ Maren Graversdatter
------ Maren Ibsdatter
------ Christen Ibsen
------ Berthel Ibsen
------ Karen Jensdatter
------ Jens Gregersen
------ Maren Gregersdatter
------ Laurits Gregersen
------ Kirsten Gregersdattter
------ Christen Gregersen
------ Anne Thomasdatter
------ Karen Thomasdatter
------ Boel Thomasdatter
------ Christen Thomsen
------ Hans Thomsen
------ Maren Thomasdatter
------ Maren Jespersdatter
------ Jens Jespersen
------ Ole Jespersen
------ Inger Jespersdatter
------ Inger Jespersdatter
------ Simon Christensen Ravn
------ Karen Christensdatter
------ Kirsten Christensdatter
Kollerup sogn, Ågård, Vester Han herred
------ Anne Thomasdatter

Win-Family v.6.0 -------- 19 Nov 2022