Eske Olufsen Møller

DatoStedKilde
Født :1712Haverslev sogn, Lørsted Mølle, Øster Han herred-
Døbt :24 Apr 1712Haverslev kirkeKilde
Død :09 Dec 1772Birkerød sogn, Rungsted by, Lynge-Kronborg herredKilde
Begravet :-Birkerød kirkegård-

Alder : 60
Stilling : Brendeviins Karl på Rungsted kro - husmand

Noter : RUNGSTEDLUNDS HISTORIE
Den ældste del af Rungstedlund stammer fra omkring 1680, da stedet var kro med tilhørende landbrug. Fra 1803 bliver kroen nedlagt og drives herefter udelukkende som landbrug.
..................
Uddrag af skiftet efter Eskes bror, se hele skiftet under Peder Olufsen Møller.

Kokkedal Gods Skifteprotokol G 54-2
Skifte brev efter Peder Olesen Møller udi Lørsted Mølle

Anno 1773ve den 12te january
som er 30 dagnen indfandt sig paa høyædle og
velbaarne Frue Braes til Kokedal hendis vegne
fogden samme stæd Christen Hviid efter afgangne Peder
Olesen Møller i Lørsted Mølle udj Hauerslev sogn
udj hands stærboe, for boen at aabne til registerings
og vuurderings fremme, til videre skifte fuldførelse
imellem enken Zidsel Pedersdatter og den afdøde
hendes sal. mands forbemelte Peder Olesen Møllers
arvinger, nemlig en broder navnlig Michel Olesen Møller
boende i Hauerslev, død og efterladt 2 sønner og 2 døtre
naunlig Ole Michelsen 16 aar, Jens Michelsen 12 aar, Zira
Michelsdatter 18 aar og Karen Michelsdatter 14 aar, en
broder datter afgangne Niels Olesens i Flegum naun-
lig Ellen Nielsdatter, boende og gift med Christen Nielsen
i Lørsted, og en broder Eskield Olesen der faae
aar siden tienende udj Rungsted Kroer i
Sielland
, hvor de vidste ikke rætter end hands
opholdsstæd endnu var.
...........
Deres velædle og velbyrdigeheds
ærbødigste og hengiverste tiener
Hirscholm dend 22 marty 1773. O. Holm
Attest
At Eskield Olesen forrige huusmand i Rongsted Bye og Birkerods
sogn, paa Hirscholms Amt, ved døden er afgangen og den
9 December 1772 for begraven bevidner
Bircherods præstegrd d 15 marty 1773. P. Dischor

Forbemeldte afgangne Eskield Olesens Stærvboe
under skifte behandling paa Hirscholms Amtsstue
testerer
Hirscholm dend 22 marty 1773. - O. Holm
----------------
Birkerød 1732-1777, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, 1-185-2, side 71
Copulerede:
Die 7de September 1757
Blef uden foregaaende Troelovelse efter Hands Kongl. Majestæts Tilladelse
Eschild Olsen Brendeviins Karl i Rongsted copuleret til
Inger Andersdatter sammesteds, og at ovenmeldte Personer ere frie for Ægteskab og
Ægteskabs Løfter lover vi underskrivne

Som Cautionister for Brudgommen
Wolishmann
For Bruden
A. Betresch (?)


FarMor
Oluf Pedersen Møller *Karen Christensdatter *
ÆgteskabBørn
07 Sep 1757 - Inger Andersdatter 1759 - Anders Eskilsen
1762 - Karen Eskildsdatter
1766 - Anne Cathrine Eskildsdatter
1767 - Anne Cathrine Eskildsdatter
1768 - Niels Eskildsen
1771 - Kirsten Eskildsdatter

Eske Olufsen Møller
* 1712
† 09 Dec 1772
Oluf Pedersen Møller *
* Omk 1664
† 04 Dec 1748
Karen Christensdatter *
* Omk 1679
† 29 Mar 1752
Peder Olesen Møller *
-
† Før 1698


Maren Kjeldsdatter *
-
† Eft 1698
-
--
-

- - -

- - -

Kjeld Mikkelsen *
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0 -------- 24 Jul 2020