Laurs Pedersen *

DatoStedKilde
Født :Omk 1691--
Død :Apr 1754Torslev sogn, Torslev by, Øster Han herred-
Begravet :05 Maj 1754Torslev kirkegårdKilde

Alder : 63
Stilling : Ved vielsen, tjener i Årupgård, senere gårdfæster i Torslev.

Noter : Kokkedals Gods Skifteprotokol G 54-2
Skifte efter Laurs Pedersen [Nør]

Side 72b - 73a
Skifte Brev
Efter afgangne Lars Pedersen i Torslev
Anno 1754 den 17de may indfandt sig Peter
Enevold Braes til Kokkedal, som skifte forvalter udj
afgangne Lars Pedersens huus norden for Torslev
for at eftersee sterfboen sammestæds og holde
skifte og deeling imellem enken Helle Christensdatter
og deres børn nemlig én søn Peder Larusen 28 aar
gammel og 3de døtre Mette Laurdsdatter, Inger Laursdatter
og Anne Laursdatter, hvor da var tilstæde enken med
laugværge Johan Høg Skovfoget, sønnen Peder Laursen
paa vegne af sin fraværende søsters Mette Laursdatters
vegne og iligemaade på sin søsters Inger Marie Laurs-
datters vegne som fød værge efter loven, Anne Laursd.
som er Lars Christophersens hustrue i Torslev var ogsaa selv
tilstæde tillige med hendes mand og blev da udj 2de vurderings
mænd Christen Styrbech og Anders Pedersen begge af Torslev
deres overværelse vurderet sterfboens effecter som følger
(Indbo renskrevet i Word format)
Summa sterboens udgift ......... 14 2 9
Naar nu sterfboens be-
sværing regnes fra boens
effecter bliver beholdningen
igien........................................ 9 2 13
Der af tilkommer enken
den halve part..................... 4 4 6½
Og børnene
den øvrige del
saaledes
Sønnen Peder Laursen
1 broder lod .....................1Rd 5M 5 2/3S
Datteren
Mette Laursdatter ............ 5M 10 4/5
Inger Laursdatter ............. 5M 10 4/5
Anne Laursdatter ............ 5M 10 4/5
...........................................4 Rd 4M 6S
Af dette skifte er saaledes til endebragt, med
løfte af enken og arfvingerne at holde skifte forval-
teren angerløs for alles tiltale til staaer vi her-
ved med vore hænders underskrift. Datum ut Supra
P. E Braes som vurderingsmænd
Christen Styrbech, Anders Pedersen
K.Thidemann

ÆgteskabBørn
22 Apr 1726 - Helle Christensdatter * 1726 - Peder Laursen Nør *
10 Jan 1729 - Mette Laursdatter
1731 - Inger Laursdatter
1732 - Anne Laursdatter

Laurs Pedersen *
* Omk 1691
† Apr 1754

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0 -------- 24 Jul 2020