Niels Pedersen *

DatoStedKilde
Født :1726Brenderup sogn, Fyllested-
Døbt :12 Maj 1726Brenderup kirke, Vends herred, Odense AmtKilde
Død :1765Brenderup sogn, Fyllested-
Begravet :02 Nov 1765Brenderup kirkegaard, Odense Amt-

Alder : 39

Noter :
Opslag 190
Døde 1765
D. 2 nov. sepulta Niels Pedersen af Fyllested
--------------
Skifteprotokol for Kærsgård Gods 1721-1771
1, kort 9/12, folie 257

Anno 1765 den 29de Nov. Blev
foretaget lovlig skifte og deeling efter afgang-
ne Niels Pedersen der beboede én fæste-
gaard i Fyllested under Kiersgaard, og var i ægteskab
med Anna Marie Hansdatter, imellem bmte. Enke
og deres udi ægteskab tilsammen aflede 6 børn
Neml. 3 sønner og 3 døtre, dend eldste søn Peder
Nielsen gl. 7 aar, den mellemste Hans Nielsen gl. 4 aar,
Den yngste Ole Nielsen gl. 2 aar, den eldste
datter Karen Marie Nielsdatter gl. 13 aar, den
mellemste Ane Cathrine Nielsdatter gl. 11 aar,
og den yngste Margrethe Nielsdatter gl. 9 aar

som alle er hiemme hos moderen. Paa
Herskabets Høyvelbaarne Hr. Oberst von
Trolle til Kiergaard hands vegne, som skifte-
Forvalter indfandt sig Fogden Niels Hunde-
Rup, hvorhos var nærværende som vidner og
Vurderingsmænd, Gorretz? Sørensen og Ole Ab-
Salonsen begge af Fyllested. Formt. enke Anna
Marie Hansdatter med sin broder Ditlef Hansen
af Grarrup,
som laugværge er begge tilstæde
hvem der berettede at den sal. Mand, ej har efter
ladt sig enten søstre? eller brødre, som ingen
slægtninge paa hans side var i live, der
kunde paastaae sig forrmynderskabet for de
umyndige, uden alleene Søren Nielsen af
Fyllested, hvis kone Ingeborg Jacobsdatter var
Folie 257b
Kiødelig sødskende barn til sal. Niels Pedersen,
følgelig paa-
tog sig. Søren Nielsen formynderskalbet for bemte. den sal. mands
3de sønner. Ligesom beretter fornævnte enke og lav-
værge, at Morten Nielsen, som er hos sin svigersøn
Monsr. Tommerup i Schous-Høurup, at hand var sødsken-
de barn til sal. Niels Pedersens fader,
men som
hand bekiend er til huuse hos bemte. sin svigersøn,
saa undskylder hand sig, med begiær?, at blive skrevet?
for at paatage sig nogen formynderskab for bemte.
umyndige. Ellers er her tilstæde ved skiftet
Hans Rasmussen i Kiæstrup?, hvis hustrue Maren Jacobs-
datter var sødskende barn til sal. Niels Pedersen,
saa
danne ? Hans Rasmussen antog formynderskabet
for de umyndige pigebørn. Hvor
efter blev giort anfang med registring og vurde-
ring, som følger.
I den lille Stue
Eet eegebord med 2de ? 1Rdl, 2de fyhrbenk 2M, 1Rdl-2M,
En eegekiste 2Rdl, et stueuhr med ?, 8Rdl, 10Rdl
Et messing Fyhr beekken, 1-2
Efter at dette var passeret fremkom den sal.
mands stifmoder Maren Hansdatter og producerede
her i skiftet, een imellem hende og sal. af-
døde Niels Pedersen oprettet contract dateret
Fyllested den 7 dec. 1754, som begiertes læst
og paaskreven til skiftebrevets følge
og er saaledes lydende.
No 1 F6tus Én half Rigsdaler
I den Hellig Tree Foldigheds Navn, haver ieg
Underskrevne Niels Pedersen accorderet og sluttet den-
Ne contract, med min stifmoder Maren Hans-
datter sal. Peder Nielsens enke i Fyllested,
neml,
1. at ieg aarlig skal levere til hende, 2 tønder got
forsvarlig Rugmeel med top maal.
2. 3de og 4de maalet meel, det halfve af byg og det
Andet halfve af haure og 4skp. Tørret humle
3. 4 skp.boghvede gryn, og et sviin, saagodtsom 6 a?
flesk
4. To faar med deres afgrøde i græs og fore
Neml. de 2de gamle faar
5. 2de feedegies som hun modtager af min stie
i blant mine egne feedegies
Skiftet slutter på folie 261b


FarMor
Peder Nielsen*Karen Jørgensdatter*
ÆgteskabBørn
- Anna Maria Hansdatter * 1752 - Karen Marie Nielsdatter *
1754 - Anna Catharina Nielsdatter
1757 - Margaretha Nielsdatter
Omk 1758 - Peder Nielsen
Omk 1761 - Hans Nielsen
1764 - Ole Nielsen
1766 - Hans Nielsen

Niels Pedersen *
* 1726
† 1765
Peder Nielsen*
-
-
Karen Jørgensdatter*
-
† 1726
Niels Pedersen*
-
-


Margrethe Jacobsdatter*
-
† 1725Jørgen
-
--
-

- - -

- - -

Jacob *
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0 -------- 24 Jul 2020