Niels Absalonsen *

DatoStedKilde
Født :1777--
Døbt :02 Feb 1777Brenderup kirke, Vends herred, Odense Amt-
Død :18 Feb 1814--
Begravet :26 Feb 1814Fjelsted kirkegårdKilde

Alder : 37
Stilling : Boelsmand i Rødegaardssted på Fjellerup mark (Måske Rølgaardssted)

Noter :
Ane Marie Jacobsdatter bliver gift med brødrene Niels og Andreas Absalonsen i 1806 og 1814.
.................
Odense, Vends, Brenderup, Fyllested, , , 1, FT 1801
Absalon Andersen, 66, gift, huusbond, bonde, sognefoged, lægdsmand og gaardbeboer, har humleavl,
Karen Marie Nielsdatter, 49, gift, hans kone, ,
Niels Absalonsen, 25, ugift, deres børn, ,
Andreas Absalonsen, 15, ugift, deres børn, ,
Giertrud Kirstine Absalonsdatter, 17, ugift, deres børn, ,
Dorthe Marie Absalonsdatter, 12, ugift, deres børn, ,
Anne Absalonsdatter, 7, ugift, deres børn, ,
Ole Absalonsen, 9, ugift, deres børn, ,
Jens Pedersen, 20, ugift, tienestefolk, ,
Karen Nielsdatter, 20, ugift, tienestefolk, ,
-----
http://www.sa.dk/ao/billedviser?epid=16481031#17577,837061
Hindsgavl Hovedrullen 1791
Lægd 9, Brenderup, opslag 70 højre side øverst
Far: Absalon Andreasen
154 Niels - Fyllested - 13 år - hjemme
-----
http://www.sa.dk/ao/billedviser?epid=16481031#17581,838175
Hindsgavl, 1792, A, Hovedrulle
Lægd nr 9, Brenderup, opslag 178
Far: Absalon Andreasen
154, 139, Niels, 14
-----
http://www.sa.dk/ao/billedviser?epid=16481031#17591,840026
Hindsgavl,1794, C, Hovedrulle
Lægd nr 9, Brenderup, opslag 209
Far: Absalon Andreasen
139, 120, Niels, 17, H 14 E (betyder taget til Hindsgavl Lægd 14 år E som er 1796)
-----
http://www.sa.dk/ao/billedviser?epid=16481031#17593,840348
Hindsgavl tilgang amt år 1796 E
Lægd 14, Harndrup, opslag 40
Far: Absolon Andreasen (9 F)
tom, 152 - Niels Absolonsen, fødested Fÿllested, 17, 63½, f L 9 - 120 ( betyder fra Lægd 9 nummer 120)
-----
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16481031#17597,841692
Hindsgavl 1797, F Hovedrulle
Lægd nr. 9, Brenderup opslag 78 øverst
Absalon Andresen
F 320, Niels, fødested Fÿllested, 20, 63½"overstreget 64", ophold Fÿllested,
f: L 14 E152 (fra Lægd 14 E (år 1796) No 152)
gl. M. Søn B98 (Gammel Mands søn)
-----
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16481031#17607,843983
Hindsgavl, 1801, K Hovedrulle
Lægd nr. 9, Brenderup opslag 222
Far: Absalon Andresen
320, 254, Niels, fødested Fÿllested, 24, 64", opholdsted Fÿllested, GMS 1798 (Gammel Mands Søn)
P.s. det er Absalon Andresen der er Lægsdmand dette år.
-----
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16481031#17613,845891
Hindsgavl 1805, C Hovedrulle opslag 290
Lægd 9, Brenderup sogn
Far: Absalon Andreasen
254, 199, Niels, fødested Fÿllested, 27, 64", GMS 1798
anmærkning 15-E 323
Huusmand med egne Heste og Plov, efter Attest. Sess. 1808
Huusmand efter Skiøde paa 4tdr -1fk-2 1/3alb. Hartkorn forlod?
Faderen og ægteviet 21 Junj 1806 efter

Præstens Udlæg. Sess. 1807
-----
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16481031#17650,859823
Hindsgavl amt Hovedrulle E 1808
Lægd 15, Fjelsted, Opslag 412
E 323, 266
Far Absalon Andreasen
Niels - fødested Fyllested, 30 aar, 64 tommer, Rørgaard, Husmand med egen Heste og Hus?? 1808 paa Hk 4-1-2 ??, F. 9 199
I Samme Stillling efter attest Sess. 1809 og 1810 og 1811
-----
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16481031#17653,860939
Odense, 1811, H, Hovedrulle, 84, Odense 1811, H, Hovedrulle 109
Lægd 106, Fjelsted sogn, opslag 241
Absalon Andreasen
266, 215, Niels, Fyllested, 33, 64", Rørgaard, Huusmand med egne Heste og Plow 1808 og 1811 og Ses. 1812 og 1813, og 1814
Frie Pas Sess. 1874
-----
Vends Herredsfoged Skifteprotokol 1809 - 1821 opslag 42 venstre siden nederst
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=191334#191334,32070583
opslag 42, side 151b
Aar 1814 Ditto Dato [Mandagen den 14 Martii] blev Skiftet efter Niels Absalonsen af Rølgaardstedet? paa Fiellerup Mark
foretaget til Slutning af underskrevne Skifteforval-
ter i overværelse af vidnerne Jørgen Baa-
ring og Lauritz Nÿtshorn begge af Middelfart

opslag 42, side 152a
Ved denne Forretning var tilstæde Enken Anna
Maria Jacobsdatter med laugværge faderen Jacob
Nielsen fra Lÿbechs huuset i Brenderup Sogn
og for den
afdødes umÿndiges Børn nemlig Søn Jacob 7 aar, Datter
Karen Marie 6 aar, Søn Absalon 4 aar, Datter Johanna
3/4 aar gammel var ligeleedes tilstæde som Værge
Sognefoged Absalon Andreasen i Fyllested, der er
fader til den afdøde.

Skifteforvalteren fremlagde den udi Boet
under 12te dennes optagne Registrerings Forretning
mod hvilken intet af de tilstædeværende fandtes
ikke at erindre, og samme bliver da til xxxxx for
Skiftet efter bemeldte afdøde.
Boets Indtægt beløber da efter bemeldte Forret-
ning 1546rbdr 16rbs N.s.
hvorfra bliver at drage
den afdødes Begravelses Bekostning 50rbd
og Enken forlangte sin fradraget lige 50rbd
imod med Er 100 - -
Som naar fradrages bliver igien 1446rbdr 16rbs
hvorfra endvidere drages Skiftets Bekost-
ning saaledes
1. Skifteforvalteren Sallarium 18rbd 12 rbs
2. Kongens Kasse deraf 7 20
3. Justitsfondet 1 80
4. Beskrivelsen - 20
5. Kongens Kasse - 18
6. Justitsfondet - 2
7. Revisions Contoiret 4 84
8. Vurderingsmændene - 20
9. Kongens Kasse deraf - 8
10. Justitsfondet - 2
11. Vidnerne ved Forretningen 1 4
12. Kongens Kasse deraf - 40½
13. Justitsfondet - 9½
14. Skifteforvalterens Betienter - 40
15. Kongens Kasse deraf - 16½
16. Justitsfondet - 3½
Er 34 83
Igien til Deeling 1411rbdr 29rbs N.s
hvoraf Enken tager det halve med 705 62½
og Børnene den anden halve deel 705 62½
men fra denne Summa bliver forlods
at afdrage ½ Procto afgivter efter forord-
ningen af 8 Febr. 1810 som er 3 50½
Igien 702rbdr 12 rbs N.s.

hvoraf faaer
1. Sønnen Jacob 234rbd 4rbs N.s.
2. Datteren Karen Maria 117 2
3. Sønnen Absalon ½½ 234 4
4. Datteren Johanne 117 2
som udgjør 702rbdr 12rbs N.s
Nu fremstod Enken og declarerede at hun vil
af sin egen Arves? lod give enhver af sine 4re
Børn 1 Kiste og 1 Seng
i alt til? værdie til hver

opslag 43, side 152b
af Børnene, 50rbdr Ny? s? eller for deres xxxx, 200rbdr N.S. og at det skal staae enhver af
Børnene, naar de blev myndige, frit for at vælge
derimellem om de vil have Vahre eller Penge. Lige-
som hun og forbandt sig til at vilde give enhver
af sine 2de døttre frit Bryllup
Af den Børnene tilfaldne Arve Capital
som mod 1ste Prioritets Pandt udi Stervboets saavel
løse som faste Eiendom, der staaer for Hartkorn 4½ skpr
og herved Enkens paa forlangende extraderes, før
bliver indestaaende hos Enken, svarer hun ingen
Renter forinden enhver af arvingerne fylder
16 aar, men fra saadan Tiid forrenter hun
samme efter lovlig gangbar Taxt indtil ud-
betaling skeer.
Dette Skifte under hvilket Enken med
laugværge forbandt sig at holde Skifteforvalteren
frie for ansvar i aller maader, ere saaledes
sluttet. Datum ut Supra
xxxxx xxxxxx Anna Marie Jacobsdatter
med ført Pen
Jacob Nielsen
med ført Pen
Absalon Andreasen
[Jeg har set Absalon Andresens underskrift i flere dok., som sognefoged og lægdsmand har han vel kunnet skrive,
måske er pennen ført fordi han er blevet gammel (78 år) og ikke har for godt et syn]


FarMor
Absalon Andreasen *Karen Marie Nielsdatter *
ÆgteskabBørn
21 Jun 1806 - Anna Maria Jacobsdatter * Sep 1806 - Jacob Nielsen
11 Okt 1808 - Karen Marie Nielsdatter *
02 Jan 1810 - Absalon Nielsen
27 Feb 1812 - Peder Nielsen
1813 - Johanne Nielsdatter

Niels Absalonsen *
* 1777
† 18 Feb 1814
Absalon Andreasen *
* 1736
† 04 Jul 1816
Karen Marie Nielsdatter *
* 1752
† 23 Aug 1837
Andreas Hansen *
* Omk 1698
† 1758


Anna Olufsdatter *
* Omk 1692
† 1789Niels Pedersen *
* 1726
† 1765


Anna Maria Hansdatter *
* 1730
-

- - -

- - -


- - -

- - -

Peder Nielsen*
- - -
Karen Jørgensdatter*
- - † 1726

Hans Larsen *
- - † Eft 1756
Anna Catharina Ditløfsdatter *
* Omk 1704 - † 1756

Win-Family v.6.0 -------- 24 Jul 2020