Johanne Jørgensdatter *

DatoStedKilde
Født :1755--
Død :23 Dec 1822Brenderup sogn, Lybekhuset Brenderup By, Vends herred, Odense amt-
Begravet :30 Dec 1822Brenderup kirkegaard, Odense Amt-

Alder : 67

Noter :
-----
Odense, Vends, Brenderup, Brenderup by, huset Lybek, , , 60, FT-1787
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Jacob Nielsen, 31, gift, mand, bonde, huusmand og daglejer,
Johanne Jørgensdatter, 32, gift, hans kone, ,
Maren Jacobsdatter, 8, ugift, deres børn, ,
*Anna Maria Jacobsdatter, 6, ugift, deres børn, ,
Jørgen Jacobsen, 4, ugift, deres børn, ,
Anna Sabina Jacobsdatter, 1, ugift, deres børn, ,
...................
Odense, Vends, Brenderup, Brenderup bye, , , 35, FT-1801
Jacob Nielsen, 44, gift, mand, huusmand med jord,
Johanne Jørgensdatter, 46, gift, hans kone, ,
Jørgen Jacobsen, 17, ugift, deres børn, ,
Anne Jacobine Jacobsdatter, 14, ugift, deres børn, ,
------
Odense amt, Godsskifter, Kærsgård Godsarkiv, Skifteprotokol, 1771-1826, opslag 165-166, side 365a-366a
Registrering efter Fæstehuusmand Jacob Nielsens afdøde kone Johanne Jørgensdatr. af Løbekshuuset i Brenderup, sag sluttet Fol. 366

Aar 1823 den 9 Januarii mødte under-
skrevne Sognefoged Peder Hansen af Fyllested Bye Bren-
derup Sogn i følge tillagte Ordre af vedkommende
Skifteforvalter af 8de d. m. hos Fæstehuusmand Jacob Niel-
sen i Lybekshuustet under Kiærsgaards Gods, for i Over-
værelse af 2de tiltagne Vidner, Lars Sørensen Gaardmand i Bren-
derup og Peder Hansen Gaardmand i Veirup, at foretage Registre-
rings og Vurderingsforretning over bemeldte Jacob Nielsens
afdøde Kone Johanne Jørgensdatter
fælleds efterladte.
Den afdødes i fællig med Jacob Nielsen efterladte Børn
og Arvinger ere følgende. 1. en Søn Jørgen Jacobsen eier
af det saakaldte Tiereborehuus i Harndrup Sogn, der er død og har
efterladt sig følgende Børn a. en søn Jacob Jørgensen 12 Aar og b.
en datter Giertrud Jørgensdatter 10 Aar gammel. 2. en Datter
Maren Jacobsdatter givt med Selveierhuusmand Jens Jørgensen
i Brenderup. 3. een Datter Anne Marie Jacobsdatter givt med
Andreas Absalonsen, som er Eier og Beboer af den bemelldte Tjære-
borrehuus og 4. en Datter Anne Sabine givt med Fæstehus-
mand Niels Knudsen i Veirup
Ved Forretningen var tilstæde som Værge for
de umyndige Børn Andreas Absalonsen af nysbenævn-
te Tjerreborrehuus, og Huusmand Jens Jørgensen af Brende-
rup samt Niels Knudsne og Kone i Veirup paa deres
Hustruers vegne og blev da i samtliges Overværelse forretttet som
følger: [vurdering udeladt her]
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=139774&side=165&height=558
*********
opslag 166, side 366a (skiftet genoptages)
Skifteslutning efter Fæstehuusmand Jacob Nielsen afdøde Kone Johanne Jørgensdatter af Lybeks huuset i Brenderup Sogn, vide. 365

Aar 1823 den 18de Janv. blev Skiftet
efter Fæstehuusmand Jacob Nielsens afdøde
Kon Johanne Jørgensdatter af Lybekshuuset
i Brenderup Sogn foretaget til agtende?
Slutning paa Vends Herreds Contoir i Over-
værelse af Vidnerne Møller og Baastrup
Ved Skiftesamlinge var mødte Enkemanden Jacob Nielsen,
Huusmand Andreas Absalonsen paa sin Kone Anne Marie Jacobsdatters
Vegne og tillige som Formynder for de Umyndige Døttre Sønner
børn, Huusmand Jens Jørgensen paa sin Kone Maren Jacobsdatters
Vegne, og Huusmand Niels Knudsen paa sin Kone Anne Sabi-
ne Jacobsdatters Vegne
Ved den i Boet under 9de dennes afholdte og her næstfor-
an indførte Registereingsforretning er bemeldte Boes Eien-
deeles vurderede til ia alt Sedler 141rbd 4 m 14s
og da Enkemanden nu erklærede at de i Registerings-
forretning omtalte 7 Fags Udbygningl ere Her-
skabets og ikke ham tilhørende ved saa vidste
hverken han ellers Arvingere videre dette
Boe til Indtægt at Beregne

Derimod erklærede Enkemanden at være
bortskyldig følgende Gield
1. til Hans Rasmussens Enke i Kiørupgaarden? Sedler 50rd
2. ditto Søn Rasmus Hansen 5
3. Smed Jense Hansen i Veirup 5
4. Konen Anne Clausdatter i Flubierg? i Gielsted Sogn? 26
5. Ungkarl Jørgen Rasmuusen i Brenderup 7
6. Hmd. Jens Jørgensen i Brenderup - 5
93 5

opslag 167, side 366b 93rd 5m 6s
7. Den afdødes Begravelses Omkostninger ved Indbxxxx
af Liigkisten den aleene havde Kost. 5rbd, angaves til 10
8. og Enkemanden beregned sin Begravelse lige herimod
ved 10
De tilstædeværende Arvinger blev opfordrede
til at erklære, om de havde noget mod de an-
førte Gield og Udgivt at erindre, men da de
ikke dermod havde nogen grundet Indsigelse
at gjøre, saa bliver anførelsen saaledes til
Udgivet at passere
9. Dette Skiftes Bekostning beregnes saaledes
a. Skiftesallarium 1 proc. af Boets Kasse 141rb 4m 1s S. T.
eller 113rd 2m 11s Sølv 1rd 3m Sølv
b. 1/3 procent til Kongens Kasse - 3 -
c. Justitsfondet - 2 6 2/5
d. Vitterligheds og Vurderingsmændene 1 3 -
e. 1 stk stemplet Papiir til Skiftebrevet
af 1 Cl. No 1 - 2 9
f. Beskrivelse paa 2 Ark 1 - 4
g. Bekræftelse og vorsegling - 5 -
h. Justitsfondet - 2 4
Sølv 6 3 7 2/5 S. 8 1 5
Summa Udgivt 122rbd - 11s
Hvilken fradraget Indtægten 141 4 14
giver Beholdning 19rbd 4m 3s S.T.
Heraf tilkommer Enkemanden det halve med 9 5 1½
og det andet Halve 9 5 1½s

Deeles imellem Arvingerne saaledes
1. Datteren Maren Jacobsdatter haver 1rbd 5m 13 1/10s S.T.
2. Ditto Ane Marie Jacobsdatter 1 5 13 1/10
3. Ditto Ane Sabina 1 5 13 1/10
4. Sønnesønnen Jacob Jørgensen 2 3 12 2/15
5. Sønnedatteren Giertrud Jørgensdatter 1 1 14 1/15
Ugiører summa 9 5 1½s


opslag 167, side 367 a
denne Arv kunde? Enkemande ikke strax udbetale men ombad at betale samme
i seneste inden 4 uger fra Dato, enhver af de myndige Arvinger
modtager da sin Deel og hvad der er tilfalden de 2 umyndige modta-
ger deres Formynder for at anvende til deres nytte
Til afdrag paa Skifteomkostninger betlate Enkemanden stax
5rd og det øvirge betaler han over en kort Tiid
Enkemanden begiærede sig dernæst Boet uden videre xxxx
extraderet mod at han tilsvarer ald derpaa hæftede Gield uden noget
som helst Ansvar for Skifteretten, hvilken hans Begiæring paa
Grund af det Passerede blev bevilget og dette Skifte saaledes
sluttet og med underskrivter bekræftet.
Stabech
Jacob I N S Nielsen Jens Jørgensen Niels N K S Knudsen
med ført Pen med ført Pen
Andreas Absalonsen
Til vitterlighed
J. Møller, Baastrup
Besked 10 af 69
------------------------------------

ÆgteskabBørn
- Jacob Nielsen * 1780 - Maren Jacobsdatter
1781 - Anna Maria Jacobsdatter *
1784 - Jørgen Jacobsen
1787 - Anna Sabina Jacobsdatter

Johanne Jørgensdatter *
* 1755
† 23 Dec 1822

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0 -------- 24 Jul 2020