Marie Jørgensdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1721--
Begravet :30 Jun 1773--

Noter : Brenderup
Copulerede 1745 opslag 249
d. 25 may copulat. Oluf Absalonsen og [mavn mangler] i Fyllested
----------
Brenderup
døde 1773 opslag 196
30 juny begraven Ole Smeds kone af Fyllested 51 aar
-----------
Maria Jørgensdatter far er antagelig Jørgen Rasmussen Skytte.
====================
Kjærsgaard gods
Maria Jørgensdatter gift med Ole Ansalonsen
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G93H-V9CW-5?i=357&cc=2015318
opslag 358 venstre side
Anno 1773 dend 26de July, blev foretaget lovlig skifte og
deeling efter afgangne Maria Jørgensdatter der var i ægteskab
med Ole Absalon. der beboer et fæstehuus i Fyllested under Kjærsgrd.
Imellem fornevnte Enkemand og Deres udi ægteskab
tilsammen avlede 6 Børn neml. 4 Sønner og 2 Døttrer, den ældste Søn
Jøgen Olsen Boesiddende i Broe, den anden Obsolon Olesen 25 aar, Jeppe
Olsen 20 aar tien bemte hans Broder Jørgen Olsen, og den yngste
Claus Olsen 15 aar tien Hans Rasmussen i Broe, den ældste datter
Anna Catarina Ollesdatter 13 aar, den yngste Kirstina Olles-
datter 10 aar som er hiemme hos faderen.
Paa Herskabet Hr.
Krigs Raad Wedels vegne, indfandt sig Rasmus Hunderop
fra bemte Kiersgaard, som skifteforvalter, hvorfor var
nærværende som vidner og Vurderingsmænd Ole Rasmussen
og Niels Hansen af Fyllested. Førnevnte Enkemand Ole
Absolon var nærværende paa egne vegne og som for-
mynder for sine umyndige Børn, og derfor som tilsiyns-
værge var indfundet sig børnenes Morbroder Hans
Jørgensen af Straasborg
, begge de ældste Sønner var
nærværende paa Egne vegne som er deres myndige
aar. Hvorefter blev giort anfang med registrering og
vurdering Som følger:
(registrering af boet)
---------
opslag 359 højre side
Enkemanden beretter at der ikke hæfter videre gield paa boen
Er saa dens besvær tredive og tre Rizdaler - 3 M - naar
samme med indtegten liqvideres bliver igien til deeling imel-
lem Enkemanden og Børnene 131 Rd 2 M - 8 S, deraf Enkemanden
tilkommer det halve som er = 65 Rd 4 M 4 S. /: den ældste Søn Jørgen
Olsen som herved Skiftet var nærværende beretter at han
har bekommet herud af boen Hans anpart mødrene arv,
saa han Declarerer at han ingen Pretentioner til nogen arf har
efter sin Sal moder, men herved takker og qvitterer :/ det øvrige
halve Deeles imellem Børnene udi 8te Søsterlode og tilfalder paa
eenhver lod 8 Rd - 1 M - 4 ½ S, Saa anhver tilkommer, Som følger
Absolon Olsen 2 loder 16 Rd - 2 - 9
Jeppe Olsen 2 loder 16 Rd - 2 - 9
Claus Olsen dito 16 Rd - 2 - 9
Anna Catarina 1 lod 8 Rd - 1 - 4½
Kirstina Olsdatter 8 Rd - 1 - 4½
--------------
Som giver 65 Rd - 4 - 4
Hvilke arveloder forblev hos Enkemanden hvortil han lover at
være og blive Børnene ansvarlig, Absalon og Jeppe Olsen
svarer Enkemanden lovlig Rente af Deres tilfaldne arf fra dette
Skiftes dato af at regne, men som de andre 3de Børn endnu
ikke er opfødt, hvem Enkemanden lover at forsyne med klæder
og føde indtil de selv samme kand fortienne, saa haver Enke-
m: samme ingen Rente, førend De opnaar Deres atten, men
fra Den tiid af, at et hvert Barn opnaar sit 18ten
aar svarer Han lovlig Rente af omrørte Deres tillagte
arf, Tvende Eege Kister, og den Sal. Koenes gangklæder,
var samtlig De tilstedeværende eenige at samme maatte overlades
til begge Døttrene, neml. hver een af Kisterne og De halve gang-
klæder, ligesaa var De samtlig Eenige at samme heller ikke herved
Skiftet skulde vurderes da Enkemanden formmelt ville give det til
begge Døttrene. Skulle derimod formodning hæfte nogen gield
paa boen lover Enkemanden selv samme at betale, samt holde
Skifte Retten frie for ald ansvar for hvis der af dette Skifte
maatte dependere. Der til den ende i venlighed sluttes og til
ende bringes. Datum ut suprra - R. Hunderop
Enkemanden De myndige arvinger
Ole Absolon Jørgen Olsen
Som tilsyns værge Absolon Olsen
Hans H.J.S. Jørgensen
Som vidner og vurderingsmænd
Ole Rasmussen, Niels N.H.S. Hansen
K.ThidemannÆgteskabBørn
25 Maj 1745 - Oluf Absalonsen 1747 - Jørgen Olesen
1748 - Absalon Olesen
1751 - Anna Olesdatter
1753 - Jeppe Olesen
1758 - Claus Olsen
1760 - Anna Catarina Olesdatter
1763 - Kirstine Olesdatter

Marie Jørgensdatter
* Omk 1721
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0 -------- 19 Nov 2022