Jeppe Olesen

DatoStedKilde
Født :1753--
Døbt :1753--

Noter : La'kune i Kirkebogen omkring Jeppes fødsel. Nævnt i skiftet efter moderen der døde 1773.


Jeppe Olesen og Karen Rasmusdatter viet 1786 i Harrendrup Rasmus Madsen er hendes forlover
Rasmus Madsen var gift med hendes moders søster Bodil Olsdatter, hendes moder er Margrethe Olsdatter gift med Rasmus Eriksen
-----
Viet Harndrup sogn, år 1786 - AO opslag 87 venstre side, hans far Ole Smed af Fyllested forlover

Odense, Vends, Harndrup, Harrendrup Bye, , 17 familie, FT-1787, C0913
Jep Olesen 38 Gift manden gaardmand
Karen Rasmusdatter 27 Gift hustruen [forældre Margrethe Olesdatter og Rasmus Eriksen]
Niels Michelsen 20 Ugift tjenestekarl
Dorthe Andersdatter 14 Ugift tjenestepige
Rasmus Madsen 50 Enkemand nyder ophold [har været gift med Bodil Olesdatter, Karen Rasmusdatters moster]
-----
Odense, Vends, Harndrup, Harrendrup Bye, , 12, FT-1801, B8727
Jeppe Olesen 49 Gift Huusbonde Bonde og gaardbeboer
Karen Mallene Mortensdatter 29 Gift Hans kone
Bodil Marie Jeppesdatter 14 Ugift Hans børn
Marie Jeppesdatter 12 Ugift Hans børn
Niels Jørgensen 26 Ugift Tienestefolk Nationalsoldat
Jens Christensen 18 Ugift Tienestefolk
Kirsten Christensdatter 16 Ugift Tienestefolk
=====
Kærsgårds Godsskifte Protokol 1771-1826, opslag 115, side 115
Skifte efter Bodil Olsdatter, Rasmus Madsens Hustrue i Harendrup 1787

Anno 1787 den 26 Febru. INdfandt sig paa S.T. Har Krigs-
Raad Wedels til Kiers og Holsegaard hans vegne Jens Sparre-
vohn fra Kiersgaard i Harendrup hos Indsidder Rasmus
Madsen som er tilhørende hos een Kiersgaards Bonde Jeppe Ols.
for, paa bemte Rasmus Madsens Huustrues nyrlig anmeldte
dødsfald, efter samme naunlig Bodil Olsdatter at forre-
tage Registering og Forseigling til nærmere paafølgende lovlig
Skifte og deling imellem fornævnte Enkemand Rasmus Madsen
paa den eene side og den Sal. afdødes arvinger, som er a) 1 bro-
der Søren Oelsen Gaardmand i Blange, b) 1 søster Birthe Olsd.
gift med Jens Knudsen Smeed i Boring [Baaring], c) 1 ditto Else Olsdatter
gift med Hans Thorsen ibmd. d) 1 ditto Maren Olsdatter som er død
og efterladt sig 1 Søn Søren Rasmussen fuldmyndig Selv Eier i
boende i Boring, e) 1 Søster Karen Olsdatter gift med Peder Niels.
Boelsmand i Causlunde [Kavslunde], f) 1 Søster Anna Olsdatter død og efter-
ladt sig Søn Peder Madsen Landsoldat tienende Peder Hansen?
i Boring [Baaring] og 1 Datter Mette Madsdatter 25 aar gl. tienende
Peder Madsen i Baaring, og g) 1 endnu en Søster til
afdøde Bodil Olsdatter naunlig Margrete Olsdatter
Enke efter Rasmus Erichsen tilhuuse hos Christen Rasmussen
i Schousgaarde [se FT-1787], alle paa den anden Side. Som Vid-
ner og vurderingsmænd var antaget og tilstæde Christen
Mathiasen Snedker og Laurs Andersen af Harendrup
og paa de fraværende arvingers vegne var tilstæde Jeppe

116
olsen denne gaards fæstere, hvord blev forretaget som
følger, og af Jeppe Olsen i Rasmus Madsens fraværelse
giort paaviisnng af Stevboet Effecter saaledes::

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=139773#139773,34382387


Harndrup 1787 opslag 87, SIDE 412 højre hjørne nederst
Jordet
1
Bodil Olufsdatter, 60 aa
Torsdagen d. 1ste Martii
blev Jordet min Len?
Tieneste Gaardmands /:
men som dog nu nyelig? hafver
afstaaet sin gaard formedelst?
sin Kones sygdom :/ Rasmus
Madsens Hustrue Bodil
Olufs Datter 60 aar gam-
mel af Harrendrup, men fød
I Blanke i Roerslev? Sogn
Død vattersodt? i under Kroppen
som Hun hafde sanket paa
xxx xxxx xxxx maatte stedse
sidde paa sin stoel

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=179088#179088,30374443

FarMor
Oluf AbsalonsenMarie Jørgensdatter

Jeppe Olesen
* 1753
-
Oluf Absalonsen
* 1720
† 1799
Marie Jørgensdatter
* Omk 1721
-
Absalon Olufsen
* Omk 1668
† 1724


Anna Olufsdatter *
* Omk 1692
† 1789
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0 -------- 19 Nov 2022